HOTEL ITALIA
-------------- *****--------------
Pofalićka 7. Sarajevo
71000 Bosna i Hercegovina
Phone/telefon: ++387(33) 724 090
Fax: ++387(33) 724 091
E-mail: recepcija@hotelitalia.ba
Call me back! X

Check/Rezervacija

Accommodation / Smještaj:
Apartments/Apartmani 10
Luxury Rooms/Delux sobe 40

Prices / Cijene

 

INDIVIDUALNE CIJENE

APARTMANI:
Jednokrevetna (kontaktirajte) Dvokrevetna (kontaktirajte)
DE LUX SOBE:
Jednokrevetna (kontaktirajte) Dvokrevetna (kontaktirajte)
SOBE:
Jednokrevetna (kontaktirajte) Dvokrevetna (kontaktirajte)

 

GRUPNE REZERVACIJE

APARTMANI:
Jednokrevetna (kontaktirajte) Dvokrevetna (kontaktirajte)
DE LUX SOBE:
Jednokrevetna (kontaktirajte) Dvokrevetna (kontaktirajte)
SOBE:
Jednokrevetna / Dvokrevetna /

 

FIRME

APARTMANI:
Jednokrevetna (kontaktirajte) Dvokrevetna (kontaktirajte)
DE LUX SOBE:
Jednokrevetna (kontaktirajte) Dvokrevetna (kontaktirajte)
SOBE:
Jednokrevetna / Dvokrevetna /

 

 

HIT01TFSM