Ime i prezime:
  Naslov poruke:
Naziv firme:
  Poruka: *
e-mail: *
Broj telefona:
Izaberite adresu za Vašu poruku:
 

HOTEL ITALIA

Pofalićka 7. Sarajevo
71000 Bosna i Hercegovina

Phone/telefon: ++387(33) 724 090
Fax: ++387(33) 724 091
E-mail: recepcija@hotelitalia.ba